Nova kolekcija satova✨
Najpovoljnije u Srbiji!
Ova Politika privatnosti opisuje kako princshoprs.com („Veb lokacija“ ili „mi“) prikuplja, koristi i otkriva vaše lične podatke kada posetite ili kupite sa Veb lokacije.

Prikupljanje ličnih podataka
Kada posetite Veb lokaciju, prikupljamo određene informacije o vašem uređaju, vašoj interakciji sa Veb lokacijom i informacije potrebne za obradu vaših kupovina. Takođe možemo prikupiti dodatne informacije ako nas kontaktirate za korisničku podršku. U ovoj Politici privatnosti sve informacije koje mogu jedinstveno identifikovati pojedinca (uključujući podatke u nastavku) nazivamo „ličnim podacima“. Pogledajte donju listu za više informacija o tome koje lične podatke prikupljamo i zašto.

Informacije o uređaju

Primeri prikupljenih ličnih podataka: verzija veb pregledača, IP adresa, vremenska zona, podaci o kolačićima, koje veb stranice ili proizvodi pregledavate, termini za pretragu i način interakcije sa Veb lokacijom.
Svrha sakupljanja: da tačno učitate veb lokaciju i izvršite analitiku upotrebe sajta radi optimizacije naše stranice.
Izvor prikupljanja: Prikuplja se automatski kada pristupite našoj veb lokaciji koristeći kolačiće, datoteke evidencije, veb svetionike, oznake ili piksele [DODAJTE ILI OTKLJUČITE BILO KOJU KORISNU TEHNIKU PRAĆENJA].
Otkrivanje podataka u poslovne svrhe: deli se sa našim procesorom Shopifi [DODAJTE BILO KOJI DRUGI PRODAVAČ S KIM DELITE OVE INFORMACIJE].
Informacije za narudžbu

Primeri prikupljenih ličnih podataka: ime, adresa za obračun, adresa za isporuku, podaci o plaćanju (uključujući brojeve kreditnih kartica [UMETNITE BILO KOJE DRUGE PRIHVATENE VRSTE PLAĆANJA]), adresa e-pošte i broj telefona.
Svrha prikupljanja: pružanje proizvoda ili usluga radi ispunjavanja našeg ugovora, obrada podataka o plaćanju, organizovanje isporuke i obezbeđivanje računa i / ili potvrda porudžbina, komunikacija sa vama, pregled naših naloga za potencijalni rizik ili prevaru, a kada ste u skladu sa preferencama koje ste podelili sa nama, pružiće vam informacije ili oglašavanje u vezi sa našim proizvodima ili uslugama.
Izvor kolekcije: prikupljeno od vas.
Otkrivanje podataka u poslovne svrhe: deli se sa našim procesorom Shopifi [DODAJTE BILO KOJI DRUGI PRODAVAC S KOJIM DELITE OVE INFORMACIJE. PRIMERI, KANALI ZA PRODAJU, PLAĆALA, PUTOVANJA I DOPUNE].
Informacije o korisničkoj podršci

Primeri prikupljenih ličnih podataka: [IZMENE INFORMACIJA NAVEDENIH IZNAD ILI DODATNIH INFORMACIJA PO POTREBI]
Svrha sakupljanja: pružanje korisničke podrške.
Izvor kolekcije: prikupljeno od vas.
Otkrivanje podataka u poslovne svrhe: [DODAJTE BILO KOJE DOBAVITELJE KORISTENE DA BUDE PODRŠKA KUPCIMA]
[UMESTITE BILO KOJE DRUGE INFORMACIJE KOJE PRIKUPITE: OFFLINE PODACI, KUPLJENI MARKETINŠKI PODACI / LISTE]

[UMESTAJTE SLEDEĆI DEO AKO JE POTREBNO OGRANIČENJE STAROSTI]
Maloletnici
Sajt nije namenjen osobama mlađim od [INSERT AGE]. Ne namerno prikupljamo lične podatke od dece. Ako ste roditelj ili staratelj i verujete da nam je vaše dete pružilo lične podatke, kontaktirajte nas na donju adresu i zatražite brisanje.

Deljenje ličnih podataka
Vaše lične podatke delimo sa dobavljačima usluga kako bi nam pomogli da pružimo naše usluge i ispunimo naše ugovore sa vama, kao što je gore opisano. Na primer:

Shopifi koristimo za napajanje naše internet prodavnice. Više o tome kako Shopifi koristi vaše lične podatke možete pročitati ovde: https://vvv.shopifi.com/legal/privaci.
Vaše lične podatke možemo deliti u skladu sa važećim zakonima i propisima, odgovoriti na sudski poziv, nalog za pretres ili drugi zakoniti zahtev za informacijama koje primamo ili na drugi način zaštititi svoja prava.
[UMETNITE INFORMACIJE O OSTALIM DAVAČIMA USLUGA]
[UKLJUČITE SLEDEĆI DEO AKO KORISTITE REMARKETING ILI CILJNU OGLASU]

Bihevioralno oglašavanje
Kao što je gore opisano, vaše lične podatke koristimo da bismo vam pružili ciljane oglase ili marketinške komunikacije za koje verujemo da bi vas mogle zanimati. Na primer:

[INSERT IF APPLICABLE] Koristimo Google analitiku da bi nam pomogli da razumemo kako naši kupci koriste Veb lokaciju. Više o tome kako Google koristi vaše lične podatke možete pročitati ovde: https://policies.google.com/privaci?hl=sr. Takođe možete da onemogućite Google analitiku ovde: https://tools.google.com/ dlpage / gaoptout.
[UMETNITE AKO KORISTITE TREĆU MARKETING APLIKACIJU KOJA PRIKUPLJA INFORMACIJE O AKTIVNOSTI KUPCA NA VAŠOJ STRANICI] Delimo informacije o vašoj upotrebi Veb lokacije, kupovini i interakciji sa našim oglasima na drugim veb lokacijama sa našim reklamnim partnerima. Neke od ovih podataka prikupljamo i delimo direktno sa našim reklamnim partnerima, au nekim slučajevima i korišćenjem kolačića ili drugih sličnih tehnologija (na koje možete pristati, u zavisnosti od vaše lokacije).
[UMESTITE OSTALE KORISNE USLUGE OGLASA]
Za više informacija o tome kako ciljano oglašavanje funkcioniše, možete da posetite obrazovnu stranicu Netvork Advertising Initiative („NAI“) na http://vvv.netvorkadvertising.org/understanding-online-advertising/hov-does-it-vork.

Možete onemogućiti ciljano oglašavanje na sledeći način:

[UKLJUČUJTE RASPUSTNE VEZE BILO KOJIH USLUGA KOJE SE KORISTE. ZAJEDNIČKE VEZE UKLJUČUJU:

FACEBOOK - https://vvv.facebook.com/settings/?tab=ads
GOOGLE - https://vvv.google.com/settings/ads/anonimous
BING - https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads]
Pored toga, možete da onemogućite neke od ovih usluga tako što ćete posetiti portal za odbijanje Saveza za digitalno oglašavanje na: http://optout.aboutads.info/
Korišćenje ličnih podataka
Koristimo vaše lične podatke da bismo vam pružili naše usluge, što uključuje: nuđenje proizvoda na prodaju, obradu plaćanja, otpremu i ispunjenje vaše porudžbine i redovno informisanje o novim proizvodima, uslugama i ponudama.

[UKLJUČITE SLEDEĆI DEO AKO SE VAŠA PRODAVNICA NALAZI ILI AKO IMATE KUPCE U EVROPI]

Zakonska osnova
U skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka („GDPR“), ako ste stanovnik Evropskog ekonomskog prostora („EEA“), vaše lične podatke obrađujemo prema sledećim zakonitim osnovama:

[UKLJUČITE SVE ŠTO SE ODNOSI NA VAŠE POSLOVE]

Vaš pristanak;
Izvršenje ugovora između vas i veb lokacije;
Pridržavanje naših zakonskih obaveza;
Da zaštitite svoje vitalne interese;
Da izvrši zadatak izvršen u javnom interesu;
Za naše legitimne interese, koji ne prevladavaju vaša osnovna prava i slobode.
Zadržavanje
Kada izvršite narudžbinu putem Veb lokacije, zadržaćemo vaše lične podatke u našoj evidenciji, osim ako i dok ne zatražite da te podatke izbrišemo. Za više informacija o vašem pravu na brisanje, pogledajte odeljak „Vaša prava“ u nastavku.
Automatsko donošenje odluka
Ako ste rezident EGP-a, imate pravo prigovora na obradu zasnovanu isključivo na automatizovanom donošenju odluka (što uključuje profilisanje), kada to donošenje odluka ima pravni efekat na vas ili na drugi način značajno utiče na vas.

Mi [NE / NE] učestvujemo u potpuno automatizovanom donošenju odluka koje imaju pravni ili drugi značajni efekat koristeći podatke kupaca.

Naš procesor Shopifi koristi ograničeno automatizovano donošenje odluka kako bi sprečio prevaru koja nema pravni ili drugi značajni efekat na vas.

Usluge koje uključuju elemente automatizovanog odlučivanja uključuju:

Privremeni popis IP adresa povezanih sa ponovljenim neuspelim transakcijama. Ovaj denilist traje mali broj sati.
Privremeni popis kreditnih kartica povezanih sa navedenim IP adresama. Ovaj denilist traje mali broj dana.
[UKLJUČITE SLEDEĆI DEO SAMO AKO PRODAJETE LIČNE INFORMACIJE, KAKO SU DEFINISANE ZAKONOM O PRIVATNOSTI POTROŠAČA KALIFORNIJE]

Prodaja ličnih podataka
Naša veb lokacija prodaje lične podatke, kako je definisano Kalifornijskim zakonom o privatnosti potrošača iz 2018. („CCPA“).

[INSERT:

KATEGORIJE PRODANIH INFORMACIJA;
UPUTSTVO KAKO SE OTVORITI OD PRODAJE;
DA LI VAŠE POSLOVO PRODAJE INFORMACIJE O MALOLETNICIMA (ISPOD 16) I DA LI STE DOBILI POTVRDNO OVLAŠĆENJE;
AKO PRUŽATE FINANSIJSKU POTICAJU DA NE PRODAJETE INFORMACIJE, DOSTAVITE INFORMACIJE O TOME ŠTA JE TA POTICAJ.]
Vaša prava
[UKLJUČITE SLEDEĆI DEO AKO SE VAŠA PRODAVNICA NALAZI ILI IMATE KUPCE U EVROPI]

GDPR
Ako ste rezident EEA, imate pravo da pristupite ličnim podacima koje imamo o vama, da ih prenesete na novu uslugu i da zatražite da se vaši lični podaci isprave, ažuriraju ili izbrišu. Ako želite da ostvarite ova prava, kontaktirajte nas putem dole navedenih podataka za kontakt [ILI UMESTAJTE ALTERNATIVNE UPUTSTVO ZA ŠALJE ZAHTEVA ZA PRISTUP, BRISANJE, KOREKCIJU I PRENOSNOST].

Vaši lični podaci će se prvobitno obrađivati u Irskoj, a zatim će biti preneti van Evrope radi skladištenja i dalje obrade, uključujući Kanadu i Sjedinjene Države. Za više informacija o tome kako su transferi podataka u skladu sa GDPR-om, pogledajte Shopifi-ov GDPR Vhitepaper: https://help.shopifi.com/en/manual/iour-account/privaci/GDPR.

[UKLJUČITE SLEDEĆU SEKCIJU AKO VAŠE POSLOVO PODLEŽE ZAKONU O PRIVATNOSTI POTROŠAČA KALIFORNIJE]

CCPA
Ako ste stanovnik Kalifornije, imate pravo da pristupite ličnim podacima koje imamo o vama (takođe poznatim kao „Pravo na saznanje“), da ih prenesete na novu uslugu i zatražite da se vaši lični podaci isprave , ažurirano ili izbrisano. Ako želite da ostvarite ova prava, kontaktirajte nas putem dole navedenih podataka za kontakt [ILI UMESTAJTE ALTERNATIVNE UPUTSTVO ZA ŠALJE ZAHTEVA ZA PRISTUP, BRISANJE, KOREKCIJU I PRENOSNOST].

Ako želite da odredite ovlašćenog agenta koji će podneti ove zahteve u vaše ime, kontaktirajte nas na donjoj adresi.
Kolačići
Kolačić je mala količina informacija koja se preuzima na vaš računar ili uređaj kada posetite našu veb lokaciju. Koristimo veliki broj različitih kolačića, uključujući funkcionalne kolačiće, kolačiće za performanse, oglašavanje i društvene medije ili sadržaje. Kolačići poboljšavaju vaše iskustvo pregledanja omogućavajući veb lokaciji da pamti vaše radnje i preferencije (kao što su prijava i odabir regiona). To znači da ne morate ponovo da unosite ove podatke svaki put kada se vratite na veb lokaciju ili pregledavate sa jedne stranice na drugu. Kolačići takođe pružaju informacije o tome kako ljudi koriste veb stranicu, na primer da li su je posetili prvi put ili su česti posetioci.

Sledeće kolačiće koristimo za optimizaciju vašeg iskustva na našoj veb lokaciji i za pružanje naših usluga
Kolačići neophodni za funkcionisanje prodavnice
Naziv Funkcija
_ab Koristi se u vezi sa pristupom administratoru.
_secure_session_id Koristi se u vezi sa navigacijom kroz izlog.
kolica Koristi se u vezi sa kolicima za kupovinu.
cart_sig Koristi se u vezi sa plaćanjem.
cart_ts Koristi se u vezi sa plaćanjem.
checkout_token Koristi se u vezi sa plaćanjem.
tajna Koristi se u vezi sa plaćanjem.
secure_customer_sig Koristi se u vezi sa korisničkom prijavom.
storefront_digest Koristi se u vezi sa prijavom kupaca.
_shopifi_u Koristi se za olakšavanje ažuriranja podataka o korisničkom računu.
Izveštavanje i analitika
Naziv Funkcija
_tracking_consent Postavke praćenja.
_landing_page Pratite odredišne stranice
_orig_referrer Prati odredišne stranice
_s Shopifi analitika.
_shopifi_fs Shopifi analitika.
_shopifi_s Shopifi analitika.
_shopifi_sa_p Shopifi analitika koja se odnosi na marketing i preporuke.
_shopifi_sa_t Shopifi analitika koja se odnosi na marketing i preporuke.
_shopifi_i Shopifi analitika.
_i Shopifi analitika.
[UMESTITE OSTALE KOLAČIĆE ILI TEHNOLOGIJE PRAĆENJA KOJE KORISTITE]
Vreme zadržavanja kolačića na računaru ili mobilnom uređaju zavisi od toga da li je to „trajni“ ili „sesijski“ kolačić. Kolačići sesije traju dok ne prestanete da pregledavate, a trajni kolačići traju dok ne isteknu ili se izbrišu. Većina kolačića koje koristimo su trajni i ističu između 30 minuta i dve godine od datuma preuzimanja na vaš uređaj.

Možete da kontrolišete i upravljate kolačićima na razne načine. Imajte na umu da uklanjanje ili blokiranje kolačića može negativno uticati na vaše korisničko iskustvo i delovi naše veb stranice možda više neće biti u potpunosti dostupni.

Većina pregledača automatski prihvata kolačiće, ali vi možete da odlučite da li ćete prihvatiti kolačiće putem kontrola pregledača, koje se često nalaze u meniju „Alatke“ ili „Preference“ pregledača. Za više informacija o tome kako da izmenite podešavanja pregledača ili kako da blokirate, upravljate ili filtrirate kolačiće možete pronaći u datoteci pomoći pregledača ili putem takvih veb lokacija kao što je vvv.allaboutcookies.org.

Pored toga, imajte na umu da blokiranje kolačića možda neće u potpunosti sprečiti način na koji delimo informacije sa trećim licima, poput naših partnera za oglašavanje. Da biste ostvarili svoja prava ili onemogućili određenu upotrebu vaših podataka od strane ovih strana, sledite uputstva u odeljku „Bihevioralno oglašavanje“ iznad.
Ne prate
Imajte na umu da s obzirom na to da u industriji ne postoji dosledno razumevanje kako odgovoriti na signale „Ne prati“, ne menjamo prakse prikupljanja podataka i upotrebe kada otkrijemo takav signal iz vašeg pregledača.

Promene
Ovu Politiku privatnosti možemo povremeno ažurirati kako bismo odražavali, na primer, promene u našoj praksi ili iz drugih operativnih, pravnih ili regulatornih razloga.

Kontakt
Za više informacija o našoj praksi privatnosti, ako imate pitanja ili želite da podnesete žalbu, kontaktirajte nas e-poštom na [adresa e-pošte] ili poštom koristeći detalje navedene u nastavku:

JNA 81, 36320 Tutin, Srbija

Poslednje ažuriranje: [DATUM]
Ako niste zadovoljni našim odgovorom na vašu žalbu, imate pravo da uložite žalbu nadležnom organu za zaštitu podataka. Ovde možete kontaktirati svoj lokalni organ za zaštitu podataka ili naš nadzorni organ: [DODAJTE KONTAKTNE INFORMACIJE ILI VEB SAJT ZA ORGAN ZA ZAŠTITU PODATAKA U SVOJOJ JURISDIKCIJI. PRIMER: https://ico.org.uk/make-a-complaint/]